Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας

ANTIKEIMENO:

Το προτεινόμενο έργο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική ιχθυοκαλιέργεια ώστε αφενός να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της απαλλαγμένη από εξαρτήσεις που την κάνουν ευάλωτη σε παγκόσμιες ανατροπές στη διαθεσιμότητα ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων και αφετέρου να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων της.

home_img_1
home_img_2

ΣΤΟΙΧΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα καινοτόμο σύστημα γενετικής επιλογής τσιπούρας για την επιλογή ατόμων με υψηλό ρυθμό μετατρεψιμότητας ιχθυοτροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές πρώτες ύλες.

SPARUS – FEED CONVERSION RATIO

Φορείς του Έργου

university
thessalias-panepistimio
vioz
avramar
EUROPAIKI ENOSI
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο