Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση μεταξύ των συνεργατών του έργου ΕΠΑλΘ με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη...
 Πειράματα σε εξέλιξη
 Πειράματα σε εξέλιξη
Πειράματα σε εξέλιξη